Acteren voor beginners - WISPER

Ontdek spelenderwijs de acteur of actrice in jezelf. Dat doen we door samen de basisvaardigheden te onderzoeken die een acteur zich eigen moet maken. We werken aan stemgebruik, lichaamsbewustzijn, fysieke en verbale expressie, samenspel. Dit doen we aan de hand van tekst én improvisaties. We gaan stapsgewijs te werk en bouwen aan een motiverende groepssfeer. Vervolgens gaan we dieper in op personages, hun karakters en hun emoties. Al doende kruipen we helemaal in hun huid.


Contact: