COVID 19

***CORONA UPDATE: We gaan in winterslaap en blijven gesloten tot we weer open mogen.*** 

**We doen er samen alles aan om het coronavirus klein te krijgen. Daarom is 't Kaffee gesloten. Zaalhuur is momenteel niet mogelijk. Alle workshops, activiteiten, vormingen en samenkomsten worden geschrapt. We hopen samen met jou op betere tijden!**

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om recreatieve culturele activiteiten (dans, circus, theater, muziek,…) te kunnen organiseren in ’t Werkhuys onder COVID-19 ?

 • Je respecteert de heersende maatregelen die uitgevaardigd zijn door de overheden. Niet alleen de federale maatregelen, maar ook de Vlaamse, deze van de provincie Antwerpen én deze van de Stad Antwerpen.
 • Je respecteert de regels van het huys:
  • Handen regelmatig ontsmetten
  • Mondmasker verplicht vanaf 12 jaar
  • Houd voldoende afstand
 • Je bezorgt ons een recente gebruikersovereenkomst die door jou ondertekend is. Hierin verklaar je jezelf akkoord met de maatregelen die daarin vermeld staan en engageer je je uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat deze zullen worden nageleefd tijdens jouw activiteit.
 • Je analyseert de risico’s (mbt deelnemers, locatie, activiteit,...), beperkt het besmettingsrisico, en stuurt bij waar nodig.
 • Ofwel hanteer je het "standaard draaiboek voor kleinschalige activiteiten" waarin de algemene en specifieke maatregelen worden opgesomd uit onze gebruiksovereenkomst. Ofwel - indien het bvb een event of tentoonstelling betreft, je met risicogroepen werkt, er publiek verwacht wordt, je verschillende zalen gebruikt,... - stel je zelf een draaiboek op voor je activiteit. In beide gevallen neem je dit document mee tijdens de activiteit. Algemene informatie over hoe je zelf een draaiboek opstelt vind je op de website van Socius, steunpunt voor sociaal-cultureel werk, die is gebaseerd op het basisprotocol Cultuur. Daarnaast is het echter ook belangrijk dat je draaiboek de sectorprotocollen van het soort activiteit respecteert.

                    ** Voorbeeld draaiboek **

 • Deelnemers aan je activiteit moeten zich vooraf inschrijven, je bewaart deze gegevens per georganiseerde activiteit gedurende 30 dagen, en vernietigt ze dan. Zorg er zeker voor dat je de GDPR regels respecteert.

Ik voldoe aan bovenstaande maatregelen, maar toch kan mijn activiteit op dit moment niet doorgaan. Wat is er aan de hand ?

 • De grillen van het COVID-19 virus maken dat de maatregelen vaak veranderen (dat was je wellicht ook al opgevallen). Om ’t Werkhuys open te kunnen houden op een toelaatbare en verantwoorde manier moeten we telkens evalueren of en hoe we de werking kunnen aanpassen aan die maatregelen.  
 • Het Kaffee van ’t Werkhuys is een cruciale schakel in de werking. Het zorgt er onder andere voor dat er avondverhuur mogelijk is: daar haalt u de sleutel op, er is sociale controle op de toegang, het personeel sluit af na de activiteiten. Als het cliënteel wegblijft uit het Kaffee omdat mensen angst hebben voor het virus, dan hebben we geen inkomsten die de onkosten dekken. Met andere woorden: dan maakt het Kaffee verlies dat niet gecompenseerd wordt door het zaalverhuur. Die afweging maken we niet voor ons plezier, maar omdat we willen dat ’t Werkhuys er in de toekomst ook voor jullie staat.